121

Królestwo Polskie, 20 fenigów 1917, Stuttgart.

XF
add Ihre Notiz 
Losbeschreibung
Erhaltungszustand: XF

Jaeger 607, Parchimowicz 7a, ślady podwójnego uderzenia oraz licznych pęknięć stempla
Średnica: 23 mm

Auktion
37 Aukcja PTN
gavel
Date
30 November 2019
date_range
Ausrufungspreis
12 EUR
Erhaltungszustand
XF
Endpreis
55 EUR
Mehrgebot
470%
Ansichten: 84 | Favoriten: 3
Auktion
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

37 Aukcja PTN
Date
30 November 2019
Versteigerungsverlauf

Alle Lose werden versteigert

Auktionsgebühr
12.00%
Nicht weniger als 0 EUR für dieses Los
Gebotsschritte
  1
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  5 000
  > 100
  10 000
  > 200
  50 000
  > 500
  100 000
  > 1 000
 
Geschäftsbedingungen

        REGULAMIN AUKCJI

   1. Organizatorem aukcji jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne z siedzibą w Warszawie (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa).

   2. Aukcja odbywa się zgodnie z układem obiektów w katalogu. W szczególnych wypadkach prowadzący aukcję może układ ten zmienić. Informacja o ewentualnej
       zmianie porządku aukcji będzie podana 
licytującym.

   3. Opisy są podane w katalogu w dobrej wierze i na podstawie aktualnych informacji i wiedzy ekspertów.

   4. Ewentualne wątpliwości mogą być zgłoszone Komisji Aukcyjnej wyłącznie przed aukcją, a w trakcie aukcji przed wywołaniem kwestionowanego numeru.
       W wypadku niejasności, przedmiot może być 
z aukcji wycofany. Licytanci będą traktowani tak, jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów, ich wady i zalety, i żadne
       reklamacje po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane.

   5. Organizator aukcji nie odpowiada za wady prawne przedmiotów zgłoszonych na aukcję.

   6. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania i są w każdym przypadku indywidualnymi szacunkami.

       Stany zachowania podane są zgodnie z klasyfikacją przyjętą dla danej kategorii zabytków i traktowane są również jako indywidualne szacunki.

   7. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli walorów numizmatycznych (komis) i w imieniu licytujących.

   
8. Udział w aukcji
       Warunkiem uczestnictwa w aukcji na sali jest pobranie numeru licytacyjnego.

       Udział w aukcji może nastąpić również korespondencyjnie przez pisemne złożenie oferty lub e-mailem: [email protected], z wyraźnym oznaczeniem limitu tj. najwyższej
       oferowanej ceny. Proponowane limity są dla organizatora aukcji informacją ściśle poufną. 

       Istnieje także możliwość licytacji przez internet po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie: https://onebid.pl/pl/aukcje/-/410

  9. Organizator aukcji może odmówić wydania numeru licytacyjnego osobom, które wcześniej nie wywiązały się z zobowiązań wobec Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
      w związku z poprzednimi aukcjami lub z innych istotnych 
przyczyn.

10. Tzw. postąpienie w licytacji tj. podwyższenie stawki w trakcie aukcji wynosi:

      do 100 zł o 5 zł

      100-500 zł o 10 zł

      500-1000 zł o 20 zł

     1000-5000 zł o 50 zł

      5000-10 000 o 100 zł

     10 000-50 000 zł o 200 zł

     50 000-100 000 o 500 zł

      powyżej 100 000 zł o 1000 zł

      Aukcjoner może przyjąć inną stawkę postąpienia w licytacji.

11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. W sytuacji wątpliwej, czy nastąpiła podwyżka ceny, jak też przy innych niepewnych
      sytuacjach, kwota przebicia będzie raz jeszcze 
wywołana. W kwestiach wątpliwych dopuszcza się również powtórzenie licytacji danego numeru.

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany przedmiot w przeciągu 10 dni od dnia aukcji.
     W przypadku nieuregulowania należności w terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.

13. Do wylicytowanej ceny dolicza się kupującemu 12% w tym podatek VAT od marży
     (Ustawa z dn. 11 marca 2004 roku O podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535, art. 120, ust. 4).

14. Fakt zgłoszenia obiektów na aukcję przez właściciela, jak i przystąpienie do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Auktionsinfo


FAQ
Warten...
Über den Verkäufer
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Kontakt
room
ul. Jezuicka 6/8
00-281 Warszawa
public
Öffnungszeiten
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
keyboard_arrow_up
add