St. III+

Denar litewski 1556 Wilno

cena wywoławcza
100 PLN