185
St. I-
186
St. II+

1 grosz 1930

cena końcowa
260 PLN
187
St. I-

2 Grosze 1923

cena końcowa
150 PLN
188
St. II

2 grosze 1933

cena końcowa
50 PLN
189
St. II

50 groszy 1938

brak ofert
80 PLN
190
St. III+

1 Złoty 1924 Paryż

brak ofert
100 PLN
191
St. II+

1 Złoty 1924 Paryż

brak ofert
700 PLN
192
St. II

1 Złoty 1925 Londyn

cena końcowa
200 PLN
193
St. I-

1 Złoty 1925 Londyn

cena końcowa
500 PLN
194
St. III+

2 złote 1924 Filadelfia odwrotka

brak ofert
1 500 PLN
195
St. II

2 Złote 1925 Londyn

cena końcowa
290 PLN
196
St. I-

2 złote 1925

cena końcowa
370 PLN