573
St. II

Michał I (1940-1947) 500 lei 1941

cena końcowa
65 PLN